Calzestab Eisenex 1l

Akce 8% sleva

Calzestab Eisenex je tekutý přípravek zabraňující vysrážení vápníku a jiných minerálů obsažených v bazénové vodě.

285,00 Kč 310,00 Kč

Zabraňuje reakci těchto minerálů s přidávanou bazénovou chemií, snižuje spotřebu bazénové chemie ve tvrdé vodě.

Před aplikaci Calzestab Eisenex udělejte kontrolu a úpravu pH!

Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřujeme hodnotou pH. Pro praxi chemického ošetřování bazénové vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1-14. Hodnota pH 7 má při standardních podmínkách roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší než 7 naopak zásaditost.

Vodu v bazénu je potřeba pravidelně kontrolovat a podle potřeby zvolit dávku bazénové chemie. Ke kontrole stavu vody slouží testery na chlor a pH. Ideální hodnota pH pro bazény je 6,8 - 7,2. pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů a tvorbě kamene a jiných sraženin. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje taky rozpustnost a účinek použitých bazénových dezinfekčních přípravků.

Calzestab Eisenex je určený

Zabraňující vysrážení vápníku a jiných minerálů obsažených v bazénové vodě

Snižuje spotřebu bazénové chemie ve tvrdé vodě

Dávkování Calzestab Eisenex

Tvrdost vody < 10: prvotní dávkování 500ml a následné dávkování 150ml na každých 10m3 vody

Tvrdost vody 10-20: prvotní dávkování 1000ml a následné dávkování 200ml na každých 10m3 vody

Tvrdost vody 20-30: prvotní dávkování 1500ml a následné dávkování 250ml na každých 10m3 vody

Tvrdost vody > 30: prvotní dávkování 2000ml a následné dávkování 300ml na každých 10m3 vody

Výsledek (v německých stupních a v ppm CaCO3) interpretujeme takto

0-4 dGH/0-70 ppm ...velmi měkká voda

4-8 dGH/70-140 ppm ...měkká voda

8-12 dGH/140-210 ppm ...středně tvrdá (polotvrdá) voda

12-18 dGH/210-320 ppm ...tvrdá voda

18-30 dGH/320-530 ppm ...velmi tvrdá voda

Tvrdost vody

Je nejčastěji způsobena množstvím rozpuštěného vápníku a hořčíku. Ve většině vod tyto prvky naprosto dominují, takže ostatní můžeme zanedbat a na definici až tak nezáleží. Na tvrdosti vody se podílí největší měrou vápník (poměr Ca:Mg je ve většině přirozených vod 2:1 až 4:1). V přírodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak velmi tvrdou - vše záleží na tom, s jakými minerály přišla voda do styku. Vodovodní voda bývá jen zřídka velmi měkká, spíše je středně až velmi tvrdá.

Čím je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů. Pro bazén je optimální udržovat tvrdost vody na hodnotě maximálně středně tvrdá. Je důležité si uvědomit, že při odpařování vody z bazénu se voda stává tvrdší. Měření tvrdosti provedeme testry, označenými "test celkové tvrdosti".

Způsob aplikace Calzestab Eisenex

Správné množství přípravku rozmíchejte v plastovém kbelíku nebo použijte kropicí konev s vodou a pak roztok rovnoměrně vylejte do bazénu při běžící cirkulaci vody. Po každém přidání připravku do bazénu musí dojít k úplnému promíchání veškeré vody v bazénu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

"Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku."