Jak vybrat vhodné čerpadlo

Čerpadlo je soustrojí složené z pohonné jednotky ( motor, nejčastěji 230V nebo 400V) a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii. Čerpadla slouží k dopravě vody. Způsob dopravy je buď formou nasávání nebo vytlačování.

Než se rozhodneme koupit čerpadlo, ze všeho nejdříve si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.


PITNÁ VODA
- tu můžeme čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel nebo ponorných čerpadel.


ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA
- čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.


SPLAŠKOVÁ VODA
- pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená především tvarem oběžného kola. V některých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.
Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.


Čerpadla na čistou vodu
Jsou určena pouze na čerpání čisté vody bez mechanických nečistot jako jsou kaly, drobné kamínky a písek. Jakékoliv i drobné nečistoty mohou ponorné čerpadlo poškodit.
Tento typ čerpadel je vhodný pro postřik zahrádek, napouštění bazénů a všeobecně zásobování vodou na chalupách a chatách.


Čerpadla na čistou a mírně zkalenou vodu
Na čerpání čisté a mírně zkalené vody jsou určena čerpadla, která jsou schopna čerpat drobné mechanické nečistoty většinou bez obsahu abrazivních (obrušujících) materiálů jako třeba písek. Tento typ ponorných čerpadel je vhodný pro zalévání na zahradách, chatách a chalupách, ale vhodný je i pro zásobování vodou. S tímto typem čerpadel lze čerpat i vodu z náhonů, potoků, řek, jezírek a rybníků apod. (možnost čerpat i malé mechanické nečistoty).
U těchto čerpadel je nutné vědět, jaké maximální částice mohou být čerpány, aby nedošlo ke zbytečnému poškození čerpadla.


Kalová čerpadla
Pokud potřebujete čerpat nečistoty, kaly, septiky a jímky, všeobecně kapaliny obsahující velké množství nečistot jako jsou mechanické částice například ze zaplaveného výkopu či sklepu doporučujeme použít kalové čerpadlo, slangově nazývané kalovka.
Kalová čerpadla vynikají velkým dopravním množstvím, ale nedisponují velkou dopravní výškou, protože jsou zpravidla používána právě do výkopů či bazénů, kde je hladina čerpané kapaliny nižší. Tento typ ponorných čerpadel je také vhodný na čerpání i čisté vody, proto je použití kalových čerpadel širší než ostatních čerpadel.


Odkud chceme vodu čerpat
Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen.
Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.
(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)
(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny.
Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.
Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m ( některá, jako např. Sigma SVA z hloubky 9m ). Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.
Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku než ponorné u zdroje vody.


Jak často ji chceme čerpat
Rovněž rozhoduje, zda bude čerpadlo sloužit k občasnému použití např. na zahrádce nebo trvale v rodinném domku, případně v nasazení 24 hodin denně.
Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla.
Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.
Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny.
Součástí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.


Jaké množství chceme čerpat
Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m³/hod.
Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.
Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem.


Výběr čerpadla dle náročnosti provozu
Při výběru čerpadla je potřeba také zvážit, za jakých podmínek bude čerpadlo používáno. Zda se bude jednat o náročný, téměř nepřetržitý provoz (Profi) nebo bude čerpadlo užíváno v domácnosti, kde se nepředpokládá vysoké vytížení (Home). Je dobré si zjistit, jaký provozní režim dané čerpadlo má.


Domácí použití

Domácí použití zahrnuje načerpání nádrže, bazénu, zalévání zahrad, odčerpání zaplaveného sklepu a podobně. Čerpadla pro domácí použití nejsou konstruována pro trvalý provoz a zpravidla je potřeba po určité době čerpání vždy na chvíli vypnout, aby se schladilo vnitřní ústrojí čerpadla a nedošlo k jeho přehřátí
Profesionální použití
Pokud potřebujete často a dlouhodobě čerpat, je vhodné použít profesionální čerpadlo určené na větší provozní zátěž. Při použití čerpadla určeného na domácí použití místo profesionálního, dojde rychleji k jeho opotřebení a případnému poškození.