Metal Magic 1l

Vysoce účinný přípravek METAL MAGIC slouží k odstranění veškerých kovů z bazénu či cirkulace vířivé vany. Tento přípravek je schopen kovy i vodní kámen zcela a šetrně odstranit. Doporučujeme po aplikaci přidat Vločkovač, aby se rozpuštěné části kovů rychleji odfiltrovaly a čistit filtrační vložky.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Dávkování:

Při běžící filtraci dávkujte 0,3-0,6 l přípravku na METAL
MAGIC na 10 m³ vody přímo do bazénu.

Obsah: 1l

545,00 Kč